ಲಾಲ್‌ ಬಹದ್ದೂರ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ವಿರೋಧಿ ಅಲ್ಲ: ಅಡ್ವಾಣಿ