ಬೆಂಗಳೂರು– ತುಮಕೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ: ಟೋಲ್‌ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಳಿ ನಿತ್ಯ 15 ನಿಮಿಷ ವ್ಯರ್ಥ