ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ: 2592 ಲೀಟರ್‌ ಮದ್ಯ ವಶ, ಎರಡು ವಾಹನಗಳ ಜಪ್ತಿ