ಭಾನುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27, 2020
26 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಹೊರ– ಒಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸುಸಂಗತ್ವ ಇರದವನ ಸಾಧನೆಯು ಮತಾಪು, ಬಾಣ ಬಿರುಸುಗಳಂತೆ ತತ್‌ಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸಿದರೂ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿ. ಆರ್ಭಟಿಸಿದರೂ ಪಟಾಕಿಯ ಬದುಕು ಅರೆಕ್ಷಣವೇ.
–ನಿಸಾರ್‌ ಅಹಮದ್‌
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು