ಮಂಗಳವಾರ, ಜೂಲೈ 7, 2020
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಕ್ರಿಯೆಯಿಲ್ಲದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬರೀ ಕನಸಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆ ಒಟ್ಟಾದರೆ, ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
–ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು
ವಾಹನ ಲೋಕ

HomePage