ಸೋಮವಾರ, ಜನವರಿ 20, 2020
25 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವವರು, ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅನರ್ಹರು.
–ಆಲ್‌ಬರ್ಟ್‌ ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ವಾಹನ ಲೋಕ