ಶನಿವಾರ, ಜೂಲೈ 11, 2020
22 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಹಿಂಸೆಯು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.
–ಅಟಲ್‌ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ