ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25, 2020
29 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿಕೊಂಡರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನದೇ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಗದೇ ಇರುವುದೇನು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆನಿಸುವಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
–ಓಪ್ರಾ ವಿನ್‌ಫ್ರೇ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು