ತುಳುನಾಡ್ ನಾಡಾದ್ ರೂಪ ಪಡೆಯಿನಿ

ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2019
27 °C

ತುಳುನಾಡ್ ನಾಡಾದ್ ರೂಪ ಪಡೆಯಿನಿ

Published:
Updated:

‘ತುಳು’ ಪನ್ಪಿ ಬಾಸೆದ ಪುದರ್‍ಡ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿ ನಾಡ್ ನಾಡಾದ್ ಒಂಜಾಯಿನಿ ಏಪ? ತುಳು ನಾಡ್ ಒಲ್ತು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್? ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ್ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೊನೆರೆ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುನು ಬಾಯಿಡ್ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬೈದಿನ ತುಳು ಜನಪದತ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಆದ್ ತೋಡಕುಕ್ಕಿನಾರ್ ಪಾಡ್ದನ

‘ರಾಮೇಶ್ವರದ ಗಡಿಡ್ದ್ ನಿಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಕ್ಕ್
ನಿಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದ್ ತುಳುನಾಡ ಗಡಿಕ್
ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಪಡ್ಡಯಿ ಪಯ್ಯೊಳಿಗೆ.
ನಡು ಕಣಂದೂರುಳಿಯ ಪನ್ಪಾವೊಂಡ
ತುಳುರಾಜ್ಯ ಐವತ್ರಡ್ಡ್ ಗಾವುದ’

ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಬಡಕಾಯಿ, ಮೂಡಾಯಿ, ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಊರುದ ಪುದರ್ಲೆನ್ ಪನೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ್ ಪರ್ಬುದುಂಡು ಪನ್ಪೆರ್.

ನನೊಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ ಬಡಕಾಯಿ ಅಂಕೋಲೊಡ್ದು ತೆನ್‍ಕಾಯಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡತ್‍ದ್ ತುಳು ಇತ್ತಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ. ಆಂಡಾ ಉಂದೆನು ಒತ್ತೊನೆರೆ ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ತಯಾರ್ ಇಜ್ಜೆರ್ ಪನ್ಪಿನಲಾ ಸತ್ಯ. ಒಂಜಿ ನಾಡ್ದ ಏಕಿ ದೇಕಿನ್ ಒತ್ತೊನೊಡ್ಡ ಐಕ್ಕ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಕಲ್ಲಚ್ಚ್‌ದ ಬರವುಲು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿ ಅಲೋಚನೆ ವಿದ್ವಾಂಸೆರೆನವು. ಆಂಡಾ ತುಳುನಾಡ್‌ನ್ ಇಂಚೇನೆ ಪಂದ್ ವಿವರಿಸಾವುನ ಬರವುಲು ತಿಕ್ಕುನು ಕಮ್ಮಿಪಂದೆ ಪನೊಲಿ.

ತುಳುನಾಡ್‍ನ್ ನೇರವಾದ್ ಆಳ್‍ದಿನ ತುಳು ಅರಸು ಮನೆತನಲು ಕಮ್ಮಿ. ಎಚ್ಚಿನಕುಲು ಬೇತೆ ರಾಜೆರ್‍ನ ಸಾಮಂತೆರ್ ಆಯಿನೆಡ್ದಾತ್ರ ಅಕುಲು ತುಳುಟು ಕಲ್ಲಚ್ಚ್‌ ದ ಬರವು ಬರೆಪಾಯಿನೆಡ್ದಲಾ ಎಚ್ಚಾ ಕನ್ನಡೊಡ್ ಬರೆತೆರ್. ಅಂಚಾದ್ ತುಳುತ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಪ್ಪುನ ಬರವುಲು ತಿಕ್ಯಡಲಾ ಅವು ಲೆಕ್ಕದವು. ಆಂಡ ತುಳುನಾಡ್‌ನ್‌ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಸ ಆಳಿಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಅಳುಪ ಅರಸೆರ್ ವಂತೆ ತುಳುಕು ಬೆರಿ ಸಾಯ ಆತೆರ್.

ವಿಜಯನಗರ ಅರಸೆರ್‌ನ ಕಾಲೊಡ್ ತುಳುನಾಡ್ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಆದ್ ಇತ್ತಂಡ್. ಅಕಲೆಗ್ ಆಡಳಿತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಪದ ಬೂಡು ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆಲೆಗ್ ಬೂಮಿನ್ ವಯಿಸಾದ್ ಕೊರ್‍ತೆರ್. ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಲಿ ಚರಿತ್ರೆದ ಪುಟಕುಲೆನ್ ತೂಪಿನವು ಅತ್ತ್. ತುಳು ರಾಜೆರ್‍ನ ಬಾಸೆ ಆಯಿಜಿಡಲಾ ಜನಕುಲುನ ಬಾಸೆ ಆದ್ ಇತ್ತಂಡ್. ಜನಕುಲ್ ಆ ಬಾಸೆದ ಮಿತ್ತ್‌ದ ಅಂಗಲಪ್ಪು ತೊಡುನು ಮಾತ್ರ ಪೊದಿಕೆ ಕಟ್ಟೊಂದೆರ್.

ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಞಣ್ಣ ರೈಕುಲು ಬರೆತಿನ ‘ಈ ನಾಡು’ ಪನ್ಪೆ ಕನ್ನಡದ ಕಬಿತೆದ ಸಾಲುಡು ತುಳುನಾಡ್‍ನ್ ಇಂಚ ವಿವರಿಸಾದೆರ್.

“ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಸೀತಾ ನದಿ ಗಡಿಯು
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪಯಸ್ವಿನಿಯು
ಪೂರ್ವದಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟವೆ ಮೇರೆ
ಪಡುವಲು ಸುತ್ತಿದೆ ಕಡಲ ತೆರೆ”

ಪಂದ್ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಯಿನ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಪನ್ಪೆರ್ 1919ಡು ಪೊಳಲಿ ಶೀನಪ್ಪ ಹೆಗ್ಗಡೆರ್ ಬರೆಯಿನ ‘ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅಳಿಯಕಟ್ಟು’ ಪನ್ಪಿ ಬೂಕು ತುಳುನಾಡ್ ಚರಿತ್ರೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸುರುಟ್ಟು ವಿವರವಾದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಪಂಡ ಈ ಎಚ್ಚರ ತುಳುವೆರೆಗ್ ದಾಯೆ ಬತ್ತಂಡ್ ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಾಸೆದ ಅರು ಪತ್ತೊಂದು ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅಕಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್‍ನ ಬಾಸೆ ಎಂಕಲ್‍ನ ನಾಡ್ ಪನ್ಪಿ ಅಂಗಲಪ್ಪು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದಾತ್ರ.

ರಾಜೆರ್‍ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕರಿದ್ ಬ್ರಟಿಷೆರ್‍ನ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಆಡಳಿತೊಡು ತುಳುನಾಡ್ ಮದರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗ್ ಸೇರ್ನಡ್ದಾದ್, ತುಳುವೆರ್‍ನ ಮಿತ್ತ್ ಬೇತೆ ಬಾಸೆದ ಪ್ರಭಾವಲಾ ಇತ್ತ್‍ಂಡ್.

ಬಂಜಿದ ಗುಜಾರ್‍ಮೆ ಕರಿಯೆರೆ, ಜನಕುಲು ಬೊಂಬಾಯಿಗ ಮದರಾಸ್‍ಗಾ ಪೋದು ಬದ್‍ಕ್ ಕಟ್ಟಿಯೆರ್. ಕಾಲ ಕರಿನಗ ಸುರುವಾಯಿನ ಸ್ವಸಂತ್ರದ ಪೊಂರ್ಬಾಟದೊಟ್ಟುಗು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊಂರ್ಬಾಟಿಕೆಲಾ ಸುರುವಾಂಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣೊಗು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಕುಲೆ ತುಳುನಾಡ್ ಒಟ್ಟಾಯೆರ್‍ಲಾ ಪೊಂರ್ಬಿಯೆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ – ಕೆ.ಬಿ.ಜಿನರಾಜ ಹೆಗ್ಡೆ, ಬೆನಗಲ್ ರಾಮರಾಯೆರ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತೆರ್, ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸದಾಶಿವ ರಾಯೆರ್ ಮೊಕಲ್‍ನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್‌ ಮುಖ್ಯ ಪನ್ಪೆರ್ ಚರಿತ್ರಕಾರೆರ್. 1922ಟ್ ಎಸ್. ಯು. ಪಣಿಯಾಡಿದಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುಚಳವಳಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆನ್ ಕೊರ್ತುಂಡ್. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಲೆಡ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತಿನ ತುಳುತ ಬೂಕುಲೆನ್ ಎನ್. ಎಸ್. ಕಿಲ್ಲೆ ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯೆರ್ ಅತ್ತಂದೆ ಮಸ್ತ ಜನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬರೆಯೆರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೆರ್. ತುಳುತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುನಾಡ್‍ನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೊಂರ್ಬಿನಂಚೆನೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ತುಳು ಬದ್‌ಕ್‌ದ ಏಕಿದೇಕಿಲು ಎಚ್ಚೊಂದು ಪೋಯೆರೆ ಕಾರಣ ಅಂಡ್.

ಉಂದೆಡ್ದ್ ತುಳು ಬದುಕ್‍ದ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ, ಬಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಪೊಲಬು ಐತ ಸತ್ಯಲಾ ತೆರಿಯಂಡು ಇನಿಕ್ಕಲಾ ತುಳುವೆರ್ ನಡಪಾವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲೆಗಲಾ ಕೂಡು ಕುಟುಮೊಲು ತುಳುತ್ತ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿನ್ ಪನ್ಪುಂಡು. ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟ್‌ದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ ಚರ್ಚೆಲು ನಡೆತ್‍ಂಡಲಾ ಐನ್ ಪೂರಾ ದೆಪ್ಪುನಲಾ ಬೊಡ್ಜಿ ಪೂರಾ ಪತೊನು ನವುಲಾ ಆತ್‍ಜಿ.
ಬೆನ್ನಿದಕುಲು ದಂಗೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಕಾರಣ ಆಯಿನಿ ಬ್ರಿಟಿಷೆರೆನ ಪೊಸ ಕಾನೂನುಲು. ಅಯಿನು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ್ ದುಂಬು ಕೊನೊಪಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡಲಾ ಬ್ರಿಟಿಷೆರ್ ಅಯಿನ್ ಕಾಟ್‍ಕಾಯಿ ಪಂಡೆರ್. ಸುರುಟ್ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿ ನಮ್ಮನೇ ಪನ್ಪಿ ಎಚ್ಚರ ಮೂಲು ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಉಂದು ದುಂಬೊತ್ತ್‌ದ್‌ ನಡತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊಂರ್ಬಾಟ ಆದ್ ನಾಡ್‍ದ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚರ ಕನತ್‍ಂಡ್. ತುಳುಟ್ ಬರೆಪಿನಿ ಪಂಡ ವಿಂಕಲ್ಕ ನಾಡನುಡಿತ ಬಗೆಟ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಪಂದ್ ಬರವು ಸರವು ಕಲ್ತಿನಕುಲ್ ತೆರಿಯೊಂಡೆರ್ ಉಂದೆತ್ತ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆ ಒಯಿಸೊನ್ನಾರ್ ಎಸ್. ಯು. ಪಣಿಯಡಿ ಆರ್‍ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನಕುಲುಲಾ ಸೇರೊಂದು ನಾಡ್‍ದ ಬಗೆಟ್ ಪೊಸ ಎಚ್ಚರ ಪುಟ್ಟುಂಡು.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಬತ್ತಿಬೊಕ್ಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣೊಡು ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಜಾಗೆಲು ಒಂಜಾದೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲಾ ಬಾಸೆದ ನೆಲೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್‍ಲಾ ಒಂಜಿ ಪಂದ್ ತೆರಿಯೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡ್. ತುಳು ನಾಡ್‍ದ ಉದ್ದೊಗುಲಾ ಉಪ್ಪುನ ಸಧೆಕುಲು ಮೂಲು ಪುಟುದು ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪರತೋಂದು ಪೋಯಿನಂಚೆನೆ ತುಳು ಪಾತೆರುನ ಜನಕುಲುಲಾ ಅಕಲೆನ ಬಾಸೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊದಿಕೆ ಗಂಟ್‍ನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿಗ್ ಪೋಯೆರ್‍ಡಲಾ ಅವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಯಿನ ಚಲನೆ ಅತ್ತ್ ಸಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಚಲನೆಲ ಆದ್ ಉಂಡು. ಬಾಸೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್‌ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾ ಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಲನೆಲೆಡ್ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಂಡು. ಪರಪು ತುದೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಕವಾದ್ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂತುಂಡು.

Tags: 

ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆ?

 • 0

  Happy
 • 0

  Amused
 • 0

  Sad
 • 0

  Frustrated
 • 0

  Angry

Comments:

0 comments

Write the first review for this !