ಗುರುವಾರ , ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2021
19 °C

ನಾಗರಹಾವಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿದ ಬಾಲಕ! ಎದೆನಡುಗಿಸುವ ವಿಡಿಯೊ

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಿ.ಕೆ. ಕಂಗ್ರಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ನಾಗರಹಾವಿನ ಬಾಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

ವಿವರ: https://www.prajavani.net/district/belagavi/boy-play-with-snake-cobra-in...