ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 9, 2021
31 °C

Watch: ಕರುನಾಡ ಸವಿಯೂಟ - ಕಾಣೆ ರವ ಫ್ರೈ

ಕಾಣೆ ರವ ಫ್ರೈ ಸಾಗರದ ಈ ಮುತ್ತು... ನೀಡುವುದು ರುಚಿಯ ಗಮ್ಮತ್ತು!

ತಿಂದಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುವ ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಸವಿ ರುಚಿಯು ಇಂದು ಮೀನಿನ ಖಾದ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಈ ಕಾಣೆ ರವ ಫ್ರೈಯನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುರಳಿಯವರು ತುಂಬಾ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಕಲಿಯಿರಿ ಸವಿಯಿರಿ.