ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, 2020
27 °C

15 Oct 2020–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ | Horoscope

ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರಿ: https://www.prajavani.net/