ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 17, 2021
23 °C

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ–2019: ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಬನ್ನಿಮಂಟಪದ ಕವಾಯತು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ವಾಯುಪಡೆ