ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 26, 2022
29 °C

ಪರ್ವ: ಮಹಾರಂಗ ಪ್ರಯೋಗ

ಎಸ್‌.ಎಲ್‌.ಭೈರಪ್ಪ ಅವರ ಪರ್ವ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಂಗಾಯಣ ರಂಗಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಹಾಪ್ರಯೋಗದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಏನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.