ಸೋಮವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14, 2019
22 °C

ಗೌರೀ–ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ

ತನ್ನ ಆಕಾರದಿಂದಲೇ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಸ್ತವಾಗುವ ಗಣೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ಗೌರೀ–ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನಲೆ, ಗಣೇಶ ರೂಪದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ಗೌರೀವ್ರತ, ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ ಹೀಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಲೇಖನಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.

ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಬಹುದು.
ಜನಗಣಮನದ ದೇವರು: https://bit.ly/2lQXKQk
ಬನ್ನಿ, ಗೌರೀ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೋಣ: https://bit.ly/2UuJPNf
‘ಎಲ್ಲರ ದೇವರು’ ಗಣಪತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯ: https://bit.ly/2PzC8GF
ಹರಿದಾಸರ ಗಣನಾಥ: https://bit.ly/2jQxTar
ಮೋದಕ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಚೌತಿಯ ಭಕ್ಷ್ಯ: https://bit.ly/2llKEKr

Post Comments (+)