ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2019
28 °C

ಅರಮನೆಯ ದೀಪಾಂಕಾರಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಬಲ್ಬ್‌ ಬಳಕೆ

ಅರಮನೆಯ ದೀಪಾಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಾರು 100000 ಬಲ್ಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Post Comments (+)