ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2020
27 °C

12 ಆಗಸ್ಟ್ 2020: ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ

12 ಆಗಸ್ಟ್ 2020ರ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕಿರು ನೋಟ