ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2020
26 °C

ಮಿಸಳ್‌ ಹಾಪ್ಚಾ- 2 | ಬದಲಾಗಲಿ ಕಾಲ

ಕ್ಷಮಿಸು ಮಗಳೆ ಅಂತ ಆಕ್ರಂದಿಸುವ ಬದಲು ಯಾಕಲೆ ಮಗನ ಅಂತ ಕೇಳುವ ದಿನ ಬರಲಿ