ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ

ಹಲಸು ಮತ್ತು ಕರಡಿ

ಕರಡಿ ಗವಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು

ಚಿತ್ರ: ಶಶಿಧರ ಹಳೇಮನಿ

ಹಲಸು ಮತ್ತು ಕರಡಿ
ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಯಿತು

ಕರಡಿ ಗವಿಯ ಬಿಟ್ಟು
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು

ಊರ ತೋಟದತ್ತ ಸಾಗಿತು
ತೋಟವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿತು

ಹಲಸಿನ ಮರದಿ ಹಣ್ಣ ಕಂಡಿತು
ಮರವ ಹತ್ತಿ ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಕೆಡವಿತು

ಇಳಿಯಲು ಬಾರದೆ ದೊಫ್ ಎಂದು ಬಿದ್ದಿತು
ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಬಗೆದು ಬಗೆದು

ತೊಳೆಯ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು
ಗುಳುಂ ಎಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದಿತು

ಬಿದ್ದ ನೋವ ಮರೆಯಿತು
ಬವ್.., ವವ್.., ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತು
ಗಡರ್ ಗಡರ್ ಎಂದಿತು

ಜನರ ಕೂಗು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು
ಹೆದರಿ ಗವಿಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಿತು

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ: ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿಸ್ಮಯ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ: ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿಸ್ಮಯ

22 Apr, 2018
ಅಣ್ಣನ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಟ್‌

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
ಅಣ್ಣನ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಟ್‌

22 Apr, 2018
ಹಕ್ಕಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
ಹಕ್ಕಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

22 Apr, 2018
ಸಂತರ ಸಂಗ

ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ
ಸಂತರ ಸಂಗ

22 Apr, 2018
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಾರ!

ಮೊದಲ ಓದು
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಾರ!

22 Apr, 2018