ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ

ಹಲಸು ಮತ್ತು ಕರಡಿ

ಕರಡಿ ಗವಿಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು

ಚಿತ್ರ: ಶಶಿಧರ ಹಳೇಮನಿ

ಹಲಸು ಮತ್ತು ಕರಡಿ
ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಆಯಿತು

ಕರಡಿ ಗವಿಯ ಬಿಟ್ಟು
ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು

ಊರ ತೋಟದತ್ತ ಸಾಗಿತು
ತೋಟವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿತು

ಹಲಸಿನ ಮರದಿ ಹಣ್ಣ ಕಂಡಿತು
ಮರವ ಹತ್ತಿ ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಕೆಡವಿತು

ಇಳಿಯಲು ಬಾರದೆ ದೊಫ್ ಎಂದು ಬಿದ್ದಿತು
ಹಲಸಿನಣ್ಣು ಬಗೆದು ಬಗೆದು

ತೊಳೆಯ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು
ಗುಳುಂ ಎಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ತಿಂದಿತು

ಬಿದ್ದ ನೋವ ಮರೆಯಿತು
ಬವ್.., ವವ್.., ಶಬ್ದ ಕೇಳಿತು
ಗಡರ್ ಗಡರ್ ಎಂದಿತು

ಜನರ ಕೂಗು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು
ಹೆದರಿ ಗವಿಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯಿತು

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
‘ಬೀಯಿಂಗ್‌ ಯು’: ಒಂದು ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಕಥೆ!

ಮುಕ್ತಛಂದ
‘ಬೀಯಿಂಗ್‌ ಯು’: ಒಂದು ಮನ ಮಿಡಿಯುವ ಕಥೆ!

14 Jan, 2018
ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕೆ ‘ಆದಿತ್ಯ’

ಸಂಶೋಧನೆ
ಸೂರ್ಯನ ಅಧ್ಯಯನಕೆ ‘ಆದಿತ್ಯ’

14 Jan, 2018
ಶಾಂತಿಯ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕೇರಿ...

ಕಲಾಕೃತಿ
ಶಾಂತಿಯ ಲೋಕದ ಅಂಗಳಕೇರಿ...

14 Jan, 2018
ಜಕ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯ ದೇಹದಾನ ಪತ್ರ

ಕಥೆ
ಜಕ್ರಿ ಬ್ಯಾರಿಯ ದೇಹದಾನ ಪತ್ರ

14 Jan, 2018
ಹೊಗೆ

ಕವಿತೆ
ಹೊಗೆ

14 Jan, 2018