ಐದು ಕಣ್ಣು

ಜೇನುನೊಣಕ್ಕೆ ಐದು ಕಣ್ಣು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೇನುನೊಣಕ್ಕೆ ಐದು ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತವೆ.

ಜೇನುನೊಣಕ್ಕೆ ಐದು ಕಣ್ಣು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜೇನುನೊಣಕ್ಕೆ ಐದು ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಕಣ್ಣು ಮುಖದ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಲ್ಲದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್

ಪ್ರೇರಣೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಲ್ಲದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್

25 Apr, 2018
ಬದುಕೆಂಬ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನರ್ತನ...

ಶಿಸ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಜನ
ಬದುಕೆಂಬ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ನರ್ತನ...

11 Apr, 2018
‘ತಬಲಾ ರಾಜಕುಮಾರಿ’ ರಿಂಪಾ ಬರ್ತಾರೆ

ನಾದಲೋಕ
‘ತಬಲಾ ರಾಜಕುಮಾರಿ’ ರಿಂಪಾ ಬರ್ತಾರೆ

7 Apr, 2018
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀರು ಉಳಿಸಿ

ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನ
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀರು ಉಳಿಸಿ

22 Mar, 2018
ಕ್ಷಮಿಸಲು ಕಾರಣ ಹಲವು...

ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ
ಕ್ಷಮಿಸಲು ಕಾರಣ ಹಲವು...

21 Mar, 2018