ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

‘ಓಂಕಾರ ನಿಲಯ’ದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ನಿನಾದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟೆವು.

‘ಓಂಕಾರ ನಿಲಯ’ದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ಓಂಕಾರವೆನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಓಂ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ನಿನಾದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟೆವು.
–ಸುಮಾ ಶಾಂತರಾಜು, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಹೀಗಿರಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ...

ಒಳಾಂಗಣ
ಹೀಗಿರಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ...

19 Jan, 2018
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಲು ಸರಳ

ಕೈತೋಟ
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಲು ಸರಳ

19 Jan, 2018
ರೇಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರೆ ಕೋರಮಂಗಲ...

ಹೂಡಿಕೆ
ರೇಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರೆ ಕೋರಮಂಗಲ...

19 Jan, 2018
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

19 Jan, 2018
ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಹೂಡಿಕೆ
ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ

12 Jan, 2018