ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

‘ಓಂಕಾರ ನಿಲಯ’ದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ನಿನಾದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟೆವು.

‘ಓಂಕಾರ ನಿಲಯ’ದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ

ಓಂಕಾರವೆನ್ನುವ ಪದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಓಂ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮ್ಮಿಲನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಅಂದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆವು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರದ ನಿನಾದ ನೆನಪಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟೆವು.
–ಸುಮಾ ಶಾಂತರಾಜು, ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

9 Mar, 2018
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

9 Mar, 2018
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

9 Mar, 2018
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

9 Mar, 2018
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

9 Mar, 2018