ನಮ್ಮನೆ ಹೆಸರು

‘ಪವನಸುತ’ನ ಕರುಣೆ

ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ‘ಪವನಸುತ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಆಂಜನೇಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇರಿಸಿದೆವು.

‘ಪವನಸುತ’ನ ಕರುಣೆ

ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಖುಷಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಂದದ ಹೆಸರಿಡುವುದೇ ಸಂಭ್ರಮ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆಗ ಮನೆಮಂದಿಯ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವೂ ಬರುವಂತೆ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನವಾಯಿತು.

ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ‘ಪವನಸುತ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಈ ಪದಕ್ಕೆ ಆಂಜನೇಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಇಷ್ಟ ದೇವರು ಆಂಜನೇಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇರಿಸಿದೆವು.
–ನಾಗಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಿ.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಹೀಗಿರಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ...

ಒಳಾಂಗಣ
ಹೀಗಿರಲಿ ಬಾಗಿಲಿನ ಅಲಂಕಾರ...

19 Jan, 2018
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಲು ಸರಳ

ಕೈತೋಟ
ಹೀರೇಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಲು ಸರಳ

19 Jan, 2018
ರೇಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರೆ ಕೋರಮಂಗಲ...

ಹೂಡಿಕೆ
ರೇಸ್‌ನ ಬೇಡಿಕೆ ಕುದುರೆ ಕೋರಮಂಗಲ...

19 Jan, 2018
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ

19 Jan, 2018
ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಹೂಡಿಕೆ
ಮೆಟ್ರೊ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಕರ್ಷಣೆ

12 Jan, 2018