ಒಂಚೂರು

ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷ ತಂದ ಆಪತ್ತು

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮೊಂಟಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಚಳಿ. ತೆಳುವಾದ ಅಂಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೋಬಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿದದ್ದೇ ನಡುಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೂರು ದಿನ ಅವರು ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷ ತಂದ ಆಪತ್ತು

ಜರ್ಮನಿಯ ಟೋಬಿ ಗಟ್‌ ಒಂದು ಕಾಗುಣಿತ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆಯನ್ನೇ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು. ವಿಮಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಾಗ ‘Sydney’ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಬದಲು ‘Sidney’ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಣವೊಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಟೋಬಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದುದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಗೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಸೆಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮೊಂಟಾನದಲ್ಲಿ ಆಗ ಚಳಿ. ತೆಳುವಾದ ಅಂಗಿ, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿದ್ದ ಟೋಬಿ ವಿಮಾನ ಇಳಿದದ್ದೇ ನಡುಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮೂರು ದಿನ ಅವರು ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ: ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿಸ್ಮಯ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ
ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚ: ವೈವಿಧ್ಯ - ವಿಸ್ಮಯ

22 Apr, 2018
ಅಣ್ಣನ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಟ್‌

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
ಅಣ್ಣನ ವೆಸ್ಟ್‌ಕೋಟ್‌

22 Apr, 2018
ಹಕ್ಕಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯ
ಹಕ್ಕಿಗೊಂದಿಷ್ಟು ಅರವಟ್ಟಿಗೆ

22 Apr, 2018
ಸಂತರ ಸಂಗ

ಮಕ್ಕಳ ಕತೆ
ಸಂತರ ಸಂಗ

22 Apr, 2018
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಾರ!

ಮೊದಲ ಓದು
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಸಾರ!

22 Apr, 2018