ಕವಿತೆ

ಇನ್ನೇನು ಕೊಂಚವೇ ದೂರ

ಮತ್ತೆ ನಡೆ ನಡೆ ನಡೆ, ನಿಲ್ಲದ ಯಾನ, ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಳ್ಮುಗಿಲು, ನದಿ ಹರಿವು, ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನೀನು, ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕು...ನಡುವೆ ಏರಿಳಿತದಾಟ.

ಇನ್ನೇನು ಕೊಂಚವೇ ದೂರ

ಹೀಗೇ...
ಒಂದಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ
ಅಚಾನಕ್ ನೀನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ
ಬೆಟ್ಟದ ಬುಡದಲಿ
ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ
ನಿರಾಕಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಮೊದಲು ಪಾದ ಬಿಡಿಸಿದೆ.
ಆಕಾರದ ಗೆರೆಯೆಳೆಯುತ್ತಾ
ಬಣ್ಣ ತುಂಬುತ್ತಾ
ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು,
ತುಟಿ, ಕೈ,
ಅಂಗಾಂಗ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ಪಯಣಕ್ಕೆ
ಹೆಜ್ಜೆಯೂರಿಸಿದೆಯಲ್ಲಾ
ಆಗ ಜೀವಸಂಚಾರ.

ಅದೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ
ತುಂಬಿದಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೂಗುತ್ತಿರುವ
ಆ ಪೊಟರೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಗೂಡು...
ನಡೆ ಹೋಗೋಣವೆಂದು
ಕೈ ಹಿಡಿದೆಳೆದು ಹೊರಟದ್ದು,

ಮತ್ತೆ ನಡೆ ನಡೆ ನಡೆ
ನಿಲ್ಲದ ಯಾನ
ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ
ಬೆಳ್ಮುಗಿಲು
ನದಿ ಹರಿವು
ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ
ನಾನು ನೀನು
ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕು...
ನಡುವೆ
ಏರಿಳಿತದಾಟ.

ಕ್ಷಣಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು.

ಪ್ರತಿ ಬೆಳಗೂ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದು
ಅದೇ ಹಾಡು...
ಅದೋ ಇನ್ನೇನು
ಕೊಂಚವೇ ದೂರ
ತುಂಬಿದಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತೂಗುತಿರುವ
ಆ ಪೊಟರೆಯೇ
ನಿನ್ನ ಗೂಡು...

ನೀನೇ ಬಿಡಿಸಿದ ಕಣ್ಣು
ಮತ್ತಷ್ಟಗಲಿಸಿ
ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದೇನೆ
ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯೂ ಕಾಣೆ
ತುಂಬಿದಾಕಾಶವೂ ಕಾಣೆ
ತೂಗುವ ಪೊಟರೆಯಂತೂ...
ಕಂಡಿಲ್ಲ ದೇವರಾಣೆ

ಒಂದೇ ಒಂದು
ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಲ್ಲ.
ಅದಕೆ ತಾವಿಲ್ಲ.
ನೀನು,
ನೀನು ತೋರುವ ದಾರಿ
ನಾನು.
ಅಷ್ಟೇ...

ಪಾದ ಸವೆದು
ಗೆರೆಗಳಳಿಸಿವೆ!
ನೆರೆಯ ಹಣ್ಣುಗೆರೆ
ಮೈ ತುಂಬಾ ಬರೆ ಬರೆದಿವೆ.

ಬೆಟ್ಟವೇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು.

ಅದೋ...
ಇನ್ನೇನು ಕೊಂಚವೇ ದೂರ.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು

ಶಿಕ್ಷಣದ ವೆಚ್ಚ
ಅಣ್ಣ ಹೇಳಿದ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು

16 Jul, 2017
ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಾದಿ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ, ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಕ್ರಾಂತಿ
ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗೆ ಒಂದೇ ಹಾದಿ ಮುಕ್ತ ಜ್ಞಾನ, ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

16 Jul, 2017
ಭಿಲ್ಲೆ ಕಾರಾದ ಸ್ವಾದ: ಸಾಟಿ ಎಲ್ಲಿ?

ಆಹ್... ಸ್ವಾದ
ಭಿಲ್ಲೆ ಕಾರಾದ ಸ್ವಾದ: ಸಾಟಿ ಎಲ್ಲಿ?

16 Jul, 2017
ಅಮೆಜೋನಿಯಾದ ತಳಮಳ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷ
ಅಮೆಜೋನಿಯಾದ ತಳಮಳ

16 Jul, 2017
ಜಾಣ ಕುದುರೆ

ಒಂಚೂರು
ಜಾಣ ಕುದುರೆ

16 Jul, 2017