ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೇ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು. ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು... ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಆಸೆಗಳು.

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೇ ನನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ

ಹೊಸ ವರ್ಷ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು. ಈ ವರ್ಷವಾದರೂ ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ತೊರೆದು ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು... ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಆಸೆಗಳು. ಆ ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬರುತ್ತವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳು.

ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರುದಿನವೇ ಮರೆಯುವವರು ಹೆಚ್ಚು. (ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೂ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು; 2017ರ ಜನವರಿ ಒಂದರಂದು ಕೈಗೊಂಡ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ! ) ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವ, ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ, ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ, ದುಂದುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ, ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ನೀಡುವ, ವಿಫಲ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ... ಇಂತಹ ಏನೇನೋ ನಿರ್ಧಾರಗಳು. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಏನು?

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಿರ್ಧಾರ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ‘ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು’ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರ ಗಟ್ಟಿಯಾದುದು ಎಂಬ ಖಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೇಬೇಕು! ಬರಹದ ಮಿತಿ 200 ಪದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಬರಹ ಕೈ ಸೇರಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 30. ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಏಳನೇ ಪುಟದ ಅಂಚನ್ನು ನೋಡಿ.

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು

ಬೆಳದಿಂಗಳು
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮಾಲೆ

ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬೇಕಾಗಿರುವ ವಿವೇಕವನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ವಿವರಿಸಿದೆ.‌

19 Apr, 2018
ಮೋರೇರ ಅಂಗಳದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವಾಸ
ಮೋರೇರ ಅಂಗಳದಲ್ಲೊಂದು ದಿನ

19 Apr, 2018
ನಾನಿದ್ದಲ್ಲೇ ನಾದಲೀಲೆ!

ಸಂಗೀತ
ನಾನಿದ್ದಲ್ಲೇ ನಾದಲೀಲೆ!

19 Apr, 2018
ಯಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಸುರಕ್ಷಿತ?

ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು
ಯಾರು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸ ಸುರಕ್ಷಿತ?

19 Apr, 2018
ಬುಟ್ಟಿಯು ಬರಿದಾಗಿತ್ತು ಹರಕೆ ಮನತುಂಬಿತ್ತು!

ಒಡಲಾಳ
ಬುಟ್ಟಿಯು ಬರಿದಾಗಿತ್ತು ಹರಕೆ ಮನತುಂಬಿತ್ತು!

19 Apr, 2018