ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ

ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರವೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

* ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಇರಬಾರದು. ಇತರ ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ಮರಗಳ ನೆರಳು ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಾರದು.

* ಮನೆಯ ಬೇರೆ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗಿಂತ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಾಗಿಲು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು.

* ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಎದುರಿಗೆ ಇಡಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

* ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಇರಬಾರದು.

* ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಬಾರದು.

* ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್‌, ಓಂ ಅಂತಹ ಶುಭಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

* ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವಾಗ, ಹಾಕುವಾಗ ಶಬ್ದ ಆಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲ.

(ಮಾಹಿತಿ: ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರ ಗುರು)

Comments
ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಭೂಮಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ

9 Mar, 2018
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ನೀರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

9 Mar, 2018
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಬಗೆಬಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ

9 Mar, 2018
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ತಾರಸಿ ಮೇಲೆ ಕೈತೋಟ ಮಾಡಿ...

9 Mar, 2018

ಸೂರು ಸ್ವತ್ತು
ಮನೆ ಕಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಅವಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಇರುವವರು, ಮನೆಯ ಸೂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವವರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅವಳ ಮಾತಿಗೂ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಬೇಕು

2 Mar, 2018