ಗುರುವಾರ , ನವೆಂಬರ್ 21, 2019
22 °C
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ 2019
Powered By :
 
 
Select Constituency :
Contesting Candidates
  Candidate Party
 
Constituency-wise Result