ಬುಧವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21, 2020
23 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಜ್ಞಾನ ಎಂಬುದು ಹಣವಿದ್ದಂತೆ. ಬೆಲೆ ಕಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದರೆ ಅದು ಚಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತಿರಲೇ ಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮೌಲ್ಯವನ್ನೂ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಲೂಯಿಸ್‌ ಲಯಮರ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ