ಮಂಗಳವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2019
25 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಯಸಿದ್ದರೆ, ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ