ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 17, 2021
28 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ಲೂಥರ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಜೂನಿಯರ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ