Prajavani | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ, ಸಮಾಚಾರ, ವಾರ್ತೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ, ವಿದೇಶ ಸುದ್ದಿಗಳು Latest News Headlines from Bengaluru, Karnataka & India

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2019
27 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಮೇಲೂ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಲಾರಿರಿ.
–ವಾರನ್‌ ಬಫೆಟ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ