ಗುರುವಾರ , ನವೆಂಬರ್ 21, 2019
22 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನೂರು ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಸಿದವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದರೂ ಸಾಕು. ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸೇವೆ.
ಮದರ್‌ ತೆರೇಸಾ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ