ಶನಿವಾರ, ಮೇ 15, 2021
26 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಧೃತಿಗೆಡದೇ ಇರುವಂತೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
–ಮಾಯಾ ಏಂಜೆಲೊ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು
ವಾಹನ ಲೋಕ