ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 24, 2021
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ನೀವು ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ