ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2020
27 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಹಣ ಎಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಇದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವಷ್ಟೇ ಇರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರುಚಿ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದರೆ ದಾಹ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ.
– ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ