ಶನಿವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 17, 2019
24 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲಾರಿರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾನೂನು ಒದಗಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬಾರದು.
-ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್‌.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ