ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 23, 2022
21 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು.
ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ಅಂಕಣಗಳು