ಶನಿವಾರ, ಜೂನ್ 19, 2021
21 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕೇ ವಿನಾ ಏನು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನಲ್ಲ.
– ಮಾರ್ಗರೇಟ್‌ ಮೀಡ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ವಾಹನ ಲೋಕ