ಶುಕ್ರವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28, 2020
19 °C

trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಒಂದು ಕಡೆಯವರನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಟಸ್ಥರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೀರಿ ಎಂದಾದರೆ, ನೀವು ಈ ತಪ್ಪಿನ ಪರವಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.
ಕೋಫಿ ಅನ್ನಾನ್‌
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

HomePage