ಶನಿವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16, 2021
22 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಮೊದಲ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಡಿ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಫಲರಾದರೆ, ಮೊದಲ ಜಯ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹಲವಾರು ಬಾಯಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
–ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು

ವಾಹನ ಲೋಕ