ಗುರುವಾರ , ಮೇ 6, 2021
31 °C

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ...

ಎನ್.ವಾಸುದೇವ್ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

1. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದು-ಖುಷ್ ಪರ್ವತಸ್ತೋಮದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರ-1 ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ವತ ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇರ ನೋಡಬಹುದು?

ಅ. ಇರಾನ್

ಬ. ಆಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನ್

ಕ. ಬಂಗ್ಲಾದೇಶ್

ಡ. ಇರಾಕ್2. `ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹ~ವೊಂದರ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ (ಚಿತ್ರ-2). ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲ-ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಅ. ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ

ಬ. ಕೆಪ್ಲರ್ ಮಿಶನ್

ಕ. ಕಾಸಿನೀ ಮಿಶನ್

ಡ. ಚಂದ್ರ ಕ್ಷ-ಕಿರಣ ಲ್ಯಾಬ್

ಇ. ನ್ಯೂ ಹೊರೈಜನ್ಸ್3. ವಿಶಾಲ ಕಣಿವೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯ ಚಿತ್ರ-3 ರಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ `ನದಿ-ಖಂಡ~ ಸರಿಹೊಂದಿಸಿ:

1. ಥೇಮ್ಸ         ಅ. ಉತ್ತರಅಮೆರಿಕ

2. ಪರಾನಾ         ಬ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ

3. ಸಟ್ಲೆಜ್          ಕ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ

4. ಮಿಸಿಸಿಪ್ಪೀ       ಡ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ

5. ಕೊಲರೇಡೋ     ಇ. ಯೂರೋಪ್

6. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್        ಈ. ಏಷಿಯ4. ಚಿತ್ರ-4 ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಸಾಗರಾಶ್ರಿತ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಅ. ಸಮುದ್ರ ಸಿಂಹ

ಬ. ಸೀಲ್

ಕ. ವಾಲ್ರಸ್

ಡ. ನೀರು ನಾಯಿ5. ಭೂಮಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರ `ಸೂರ್ಯ~ ಚಿತ್ರ-5 ರಲ್ಲಿದೆ. ಹಗಲಿನಾಗಸದ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಇರುಳಿನಾಗಸದ ಗರಿಷ್ಠ-ಕಾಂತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?

ಅ. ರೀಗಲ್

ಬ. ಕ್ಯಾನೋಪಸ್

ಕ. ಸಿರಿಯಸ್

ಡ. ವೇಗಾ6. ಪೂರ್ವಮಾನವ ಪ್ರಭೇದವೊಂದು ಚಿತ್ರ-6 ರಲ್ಲಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಮಾನವ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಹೆಸರೇನು?

ಅ. ಸ್ತನಿ ವರ್ಗ

ಬ. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್

ಕ. ಬೈಪೆಡ್ಸ್

ಡ. ಹೋಮಿನಿಡ್ಸ್7. ಲೋಹ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಚೂರೊಂದು ಚಿತ್ರ-7 ರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುವು ಲೋಹಗಳಲ್ಲ?

ಅ. ಟಂಗ್‌ಸ್ಟನ್

ಬ. ಸೋಡಿಯಂ

ಕ. ರಂಜಕ

ಡ. ಸತು

ಇ. ಗಂಧಕ

ಈ. ಹಾಲ್ಮಿಯಂ8. ಚಿತ್ರ-8 ರಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಅ. ಗೀಜಗ ಹಕ್ಕಿ

ಬ. ಝೇಂಕಾರದ ಹಕ್ಕಿ

ಕ. ಕುಂಜ ಹಕ್ಕಿ

ಡ. ಸ್ವರ್ಗ ಪಕ್ಷಿ9. ಕಡಲಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಜೋಡಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ-9 ರಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಿಮಿಂಗಿಲ ವಿಧ ಅಲ್ಲ-ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಲ್ಲಿರಾ?

ಅ. ಓರ್ಕಾ

ಬ. ಬೆಲ್ಯೂಗಾ

ಕ. ಈಲ್

ಡ. ನಾರ್ವಾಲ್10. `ಕಣವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಕ~ದಲ್ಲಿ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಡಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಸಿ ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಚಿಮ್ಮುವ ಪರಮಾಣು ಕಣಗಳ ಚಿತ್ರ-ವಿಚಿತ್ರ ಚಲನಾ ಪಥಗಳ ಚಿತ್ರಣವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪರಮಾಣುವಿನೊಳಗಿನ ಕಣ ಅಲ್ಲ?

ಅ. ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್

ಬ. ಮೇಸಾನ್

ಕ. ಗ್ಲೂವಾನ್

ಡ. ಹೇಡ್ರಾನ್

ಇ. ಫ್ರಿಯಾನ್11. ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೆಹದ್ದೇ ಗ್ರಹವೊಂದು ಭೂ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಚಿತ್ರ-11 ರಲ್ಲಿದೆ.

ಅ. ಈ ಗ್ರಹ ಯಾವುದು?

ಬ. ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು?12. ನಕ್ಷತ್ರಗಳದು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವರ್ಣ (ಚಿತ್ರ-12) ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬಣ್ಣಗಳು ಯಾವ ಅಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ?

ಅ. ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಾತ್ರ

ಬ. ನಕ್ಷತ್ರದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ

ಕ. ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣತೆ

ಡ. ನಕ್ಷತ್ರದ ವಯಸ್ಸು

 

ಉತ್ತರಗಳು

1. ಬ-ಆಫ್‌ಘಾನಿಸ್ಥಾನ

2. ಕ ಮತ್ತು ಇ (ಇವು ವ್ಯೋಮನೌಕೆಗಳು)

3. 1-ಇ; 2-ಕ; 3-ಈ; 4-ಅ; 5-ಡ; 6-ಬ.

4. ಬ-ಸೀಲ್

5. ಕ-ಸಿರಿಯಸ್

6. ಡ-ಹೋಮಿನಿಡ್ಸ್

7. ಕ ಮತ್ತು ಇ

8. ಡ-ಸ್ವರ್ಗಪಕ್ಷಿ

9. ಕ-ಈಲ್

10. ಇ-ಫ್ರಿಯಾನ್

11. ಅ-ನೆಪ್ಚೂನ್; ಬ-ನೀಲವರ್ಣ

12. ಕ-ಮೇಲ್ಮೈ ಉಷ್ಣತೆ

ಫಲಿತಾಂಶ 2021 ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ | ಐಒಎಸ್ ಆ್ಯಪ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನುಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.