ಭಾನುವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023
×
ADVERTISEMENT
ಈ ಕ್ಷಣ :
ADVERTISEMENT

ಸುಭಾಷಿತ

ADVERTISEMENT

ಸುಭಾಷಿತ

ವಿವೇಕ ಎಂಬುದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಬರುವುದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯಿಂದ.
Last Updated 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 18:30 IST
ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ
Last Updated 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 18:32 IST
ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ
Last Updated 21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 18:34 IST
ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ
Last Updated 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 18:35 IST
ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ
Last Updated 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 18:33 IST
ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ
Last Updated 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 18:35 IST
ಸುಭಾಷಿತ

ಸುಭಾಷಿತ: ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2023

ಸುಭಾಷಿತ: ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2023
Last Updated 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 23:30 IST
ಸುಭಾಷಿತ: ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16, 2023
ADVERTISEMENT

ಸುಭಾಷಿತ: ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2023

ಸುಭಾಷಿತ: ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2023
Last Updated 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 23:30 IST
ಸುಭಾಷಿತ: ಶುಕ್ರವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2023

ಸುಭಾಷಿತ: ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2023

ಸುಭಾಷಿತ: ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2023
Last Updated 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 23:30 IST
ಸುಭಾಷಿತ: ಗುರುವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2023

ಸುಭಾಷಿತ: ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2023

ಸುಭಾಷಿತ: ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2023
Last Updated 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023, 23:30 IST
ಸುಭಾಷಿತ: ಬುಧವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13, 2023
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT