ಮಂಗಳವಾರ, ಜುಲೈ 26, 2022
21 °C

meteorological department