ಗುರುವಾರ , ಜನವರಿ 21, 2021
29 °C

Watch: ಮನೆ -ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ

ನೀವು ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ?
ಹೊಸ‌ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ?
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗುವುದು ಹೇಗೆ ?
ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ದೂರು ನೀಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ ?
‘ರೇರಾ ಉತ್ತರ’
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ Prajavani.Net ನಲ್ಲಿ