ಶನಿವಾರ, ಜನವರಿ 16, 2021
21 °C

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಸರಾ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವ 2020: ಡಾ. ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ವೀಣಾ ವಾದನ

ಡಾ. ಸುಮಾ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ವೀಣಾ ವಾದನ (ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದೆ) ವಯಲಿನ್: ವಿದ್ವಾನ್ ಜೆ.ಕೆ.ಶ್ರೀಧರ್ ಮೃದಂಗ: ವಿದ್ವಾನ್ ಬಿ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಖಂಜಿರ: ವಿದ್ವಾನ್ ಸುನಾದ್ ಆನೂರು