ಭಾನುವಾರ, ಜೂಲೈ 5, 2020
22 °C

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು | ದಿನಾಂಕ 02 ಜೂನ್ 2020

ದಿನಾಂಕ 02 ಜೂನ್ 2020ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸುದ್ದಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಸುದ್ದಿ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ www.prajavani.net  ಸುದ್ದಿ ತಾಣ ನೋಡುತ್ತಿರಿ