ಗುರುವಾರ , ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2019
26 °C

ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಲಾಪ

Published:
Updated:

ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರ

ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾ ಆಪಾದನೆ

ಇರುವುದಷ್ಟೆ ಆರೋಪ

ಇದು ಪಕ್ಷವೊಂದರ

ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಟೊಳ್ಳು

ಸಮರ್ಥನೆಯ ರೂಪ

ಜತೆಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ

ಕೈಗೊಂಡ ಸಿಬಿಐ

ಮೇಲೂ ಇವರ ಕೋಪ

ಅಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಾಕಷ್ಟು

ಪುರಾವೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವಾಗ

ಭ್ರಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳ ಪಾಪಕೂಪ

ವೃಥಾ ಏಕೆ ಮಾಡುವಿರಿ

ಸ್ವಾಮಿ, ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಲಾಪ

 

 

Post Comments (+)