ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 29, 2022
21 °C

Video: ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಫ್ರ್ಯೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಲಾಭ!

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾದರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೆಳೆದು ಬಂಪರ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು.