ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 19, 2020
21 °C

ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ

ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ದಾಸೋಹ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ (+)