ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19, 2020
23 °C

ಷೇರುಪೇಟೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ

ಷೇರುಪೇಟೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸುದ್ದಿ ಓದಲು ಲಿಂಕ್ http://bit.ly/33keRuS