ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2022
19 °C

Kempe Gowda Statue