ಗುರುವಾರ , ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2020
21 °C

ಇಸರ್ ದೇವೆರೆ ನಿಜರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣ್‌ ದ ಗಣಪತಿ

ಗಣೇಶ್‌ ಅಮೀನ್‌ ಸಂಕಮಾರ್‌ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

Deccan Herald

ರಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದ ಒಂಜಿ ಪಾವೊಲಿದ ರಡ್ಡ್ ಮೋನೆಲು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪುರಾಣದ ಉಲಯಿ ಒಂಜಿ ಜನಪದ ಸತ್ಯ ದೆಂಗ್‍ದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‍ದ ಆಚರಣೆಲು ಪುರಾಣದ ಆಯಲಾ ಅಂದ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಸತ್ಯಲಾ ಅಂದ್. ತುಡಾರ ಪರ್ಬ, ಅಷ್ಟಮಿ, ಚೌತಿ, ಕೆಡ್ಡಸ, ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ಉಂದೆತ್ತ ಪಿರವು ಪುರಾಣಲ ದೆಂಗ್‌ದುಂಡು. ಇನಿತ್ತ ಗೇನದ ನಡೆಟ್ಟ್ ಬೊಲ್ಯಗಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್‍ಕಾರೆ ಇಸರ ದೇವೆರ್ ಬೆಂದಿನ ನಿಜರಂಗ್ ಇನಿಕ್ಕ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗಣಪತಿ ಆದ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ನಡುಟ್ಟುಂದು ಪನ್ಪಿನೆನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ.

ಮರನಿ ಚೌತಿದ ದುಮಿನಾನಿ ಕ್ಲಾಸ್‍ಡ್ ಇಂಚೆನೆ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರೆನ ಕತೆ ಪನ್ನಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪುರಾಣ ಜಾನಪದ ದೇವೆರ್ ಬೆರ್ಮೆರ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೆ. ಜೋಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆನ್ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಗಣಪತಿನ್ ನೀರ್‍ಗೆ ದಾಯೆ ಪಾಡುನು? ಅಂಚೆನೆ ದೀವರೆ ದಾಯೆ ಆಪುಜಿ? ಒಂಜಿ ದೇವೆರೆನ ಮೂರ್ತಿ ಮಲ್ತ್‌ ದ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪತಿಬೊಕ್ಕ ಉಂತಾವರೆ ಆಪುಜಿ. ಅಯಿಕ್ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇಜ್ಜಿಡ ದೋಷ ಉಂಡು. ನೀರ್‍ಗ್ ಪಾಡ್ಂಡ ಭೂಮಿದ ಶಕ್ತಿನ್ ಭೂಮಿಗೇ ಕಡಪುಡಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು.

ಇಂಚ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಗಣಪತಿ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಇಸಯ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಅಯಿಕ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಲು ಸಂಪ್ರದಾಯೊಲು ಪಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ನಿರೆಲ್. ಇನಿ ಪುರಾಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ ನಮ ಮದತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೂಲೆ ಸೇರೊಂದುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಪ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದ, ಭಾಗವತದ ಚಿತ್ರಣೊನು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಣ್ಣ್ ದಿಂಜಾವೊಡಾಂಡ ದೇವೆರೆನ ವೇಷೊಲೆನ್ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ತುಡು ತೋಜಾವುನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು. ಉಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆತ್ತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವೈಭವ ಪಂಡೆ. ಅಪಗ ಪಿರವು ಬೆಂಚಿಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ಸಿಂಧು ಮಾಧವೆ ಪನ್ಪಿನಾಯೆ ಲಕ್‍ದ್ ಪಂಡೆ ‘ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸರಿ ಸಾರ್’ ಡಿ.ಜೆ ಹಾಕಿ ಕುಣಿದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ದೇವರ ವೇಷ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಭಜನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ದೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪುರಾಣ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲಿಯನ್ನು ಕುತ್ತ ಹಿಡಿಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇದು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಎಂಕ್ ಸಿಂದು ಮಾಧವಡ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆಯಿಜಿ. ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪಿನೆಟ್ಟ್ಲಾ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ನಮ ಜವನೆರೆಗ್, ಜೋಕುಲೆಗ್ ನೀತಿ ಪನ್ನಗ ನಮ ಕೊರ್‍ಪಿನಂಚಿನ, ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಉದರ್ಮೆಲು, ಕತೆಕ್ಕುಲು ಅಕಲೆನ್ ನಂಬಾವುನಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು. ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಸತ್ಯ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಅಂಚಾದ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಪೋಂಡಲಾ ಮಲ್ಲೆತ್ತ್ ಪಂಡೆ ಅಕಲೆಗ್ ಇಸರ ದೇವೆರ್ ನಿಜರಂಗ್ ಬೆಂದಿನ ಕತೆ ಪಂಡೆ.

ಬೆರ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡಾಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಭೂಮಿದ ಅಪ್ಪೇಂನ್ಪಿನ ಆದಿ ಸತ್ಯ ಮಿತ್ತ ಮಿದಿ ಲೋಕೊಡು ಬೊಲ್ಯ ಗಟ್ಟದ ಮಲ್ಲ ಗುರ್‍ಕಾರೆ ಪನ್ಪಿ ಇಸರ ದೇವೆರೆನ್ ಉದ್ಯ ಬೆಂದೆರ್. ಅರೆನ ದತ್ತ ಮೈಟ್ ಪಾರ್‍ಪಾತಿನ್ ಉದಿಯ ಬೆಂದೆರ್. ಕುಲ್ಲರೆ ಎರಮನೆ, ಬೂಡು ಮಾಡ, ಮುತ್ತಿನ ಕೆರೆ, ಪೂತ್ತ ಕೊಪ್ಪಲ, ಮಾರಿಕಿದೆ ಕಟ್ಟಾಯೆರ್. ಬೆನ್ನಿ ಬೆನರೆ ಮೂಲದ ಮಾನಿನ್ ಉದಿಯಬೆಂದೆರ್. ಪೂಜೆ ಕರಿಪರೆ ಬೆರಣ ಮಾನಿನ್ ಉದಿಯ ಬೆಂದೆರ್. ಈತ್ ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೆರ್ ‘ಈರ್ ಬಂಡಲ್ ಪಾತೆರುವರ್ ಸರ್. ಉಂದು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್ ಉಪ್ಪುನ. ಮಿತ್ತ್ ಮಿದಿಲೋಕೊಡು ಇಂಚ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಅಯಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ‘ನಮ್ಮ ದೇವೆರ್‍ಲಾ ಒರಿ ರೈತೆನೇ ಆದುಪ್ಪೊಡು. ಈ ಮಣ್ಣ್‌ ನ್ ಬುಡ್ದು ವಾ ಸೊರ್ಗಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ವಾ ದೇವೆರ್‍ಲಾ ಇಜ್ಜಿ. ಮೂಲು ನಮ ಬೆಂದ್‍ದ್ ಕೊರಿಯಡ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತ ಲೋಕೊಡು ಪುಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಈ ಸತ್ಯ ತೆರಿಯೊಡಾಂಡ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರೆರ್‍ನಂಚಿನ ಹಿರಿಯೆರ್ ಸಂಪಲ್ತಿನ ಪಾಡ್ದನ ಪೊಗ್ಗುದು ತೂಲೇಂದ್ ಕತೆ ದುಂಬು ಕೇನೊಯೆ. ಪೂಜೆ ಕರಿಪರೆಂದ್ ಬೆರಣ ಮಾನಿ ಬಂಗಾರಿನ ತೊಡಂಕ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪೂಕುರುವೆ ಪತೊಂದು ಪೂಕೊಪ್ಪುಗು ಪೋನಗ ಇಂಬೆಗ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಪೂಕ್ಕುಲು ರಾವೊಂದು ಸಿರಿಕ್ಕುಲೆ ನಾಡ್‍ಗ್ ಬತ್ತ. ಪೂಕ್ಕುಳೆನ್ ಬೆರಿಪತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮಾನಿ ಸಿರಿ ನಂದನಂದ ಬಿತ್ತ್‌ ಲ್‍ಗ್ ಬತ್ತೆ. ಆತೆನ ಪೊರ್ತುಡು ಸಿರಿ ನಾಡ್‍ಡ್ ಅಮ್ಮೆ ಪುಟ್ಟಾಂದಿ, ಅಪ್ಪೆ ಪೆದ್ದಂದಿ, ನೆತ್ತೆರ್‍ಡ್ ರೆಂಕಂದಿ, ನೀರ್‍‍ಡ್ ಬಲಪಂದಿ, ಸತ್ಯೊಡು ಪುಟಿನ, ಸತ್ಯೊಡು ಬಲತಿನ ಎಳ್ಪೆರ್ ಸಿರಿಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಎರಮನೆ, ಬಂಗಾರಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ್ ಮೇಲ್ ಮೆಂಚಿಡ್ ಏಳ್ ಉಪ್ಪರಿಗೆದ ಮಿತ್ತ್ ಜಾನಗ, ಜನಪಗ, ದಾರಗ, ಗಣಪಗ ಉಮ್ಮಗ, ಮಯ್ಯಗ, ಮಯಿಸಗ ಪನ್ಪಿ ಎಳ್ವೆರ್ ಸಿರಿಕ್ಕುಲು ಉಲ್ಲೆರ್. ಅಯಿಟ್ಟ್ ಅಕೇರಿದಾಲ್ ಮಯಿಸಗ ಬಾಮು ಪೊರ್ಲೆದಿ ಪನ್ಪೊಲು ಅಕ್ಕೆರ್‍ನಕ್‍ಲೆ ಸಿಕೆ ಆಪುಂಡು. ಬೆಗರುಂಡಕ್ಕೆರೆ ಮೀಯೊಂದು ಬರೊಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ನಿ ಕೇನಂದೆ ಚಲ ಪತಿಯೊಲು. ಅಂಚ ಅಲೆನ್ ಲೆತೊಂದು ಮೀಯರೆ ಮುತ್ತಿನ ಕಿರೆತ್ತಡೆ ಪೋಯೆರ್.

ಅಲ್ಪ ನಂದನಂದ ಬಿತ್ತ್‌ ಲ್ದ ಬರಿಯೆ ಪೋನಗ ಅಲೆಗ್ ನರಪುರಿತ್ತ ಮೂರಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪನ್ನಗ ಈ ಪಾಪ ಕಟೊಂಡ ಮಗ ಪೂತ್ತ ಬಿತ್ತ್‌ ಲ್ಗ್ ಪೋದು ತೂಲ ಪಂಡೆರ್. ಅವುಲು ಪೋದು ತೂನಗ ಬೆರಣ ಮಾನಿ ಉಂಡು. ಸಿರಿನ ಪಾದದ ಉಂಗುಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಮಾನಿ ಬೋದ ತತ್ತ್ ಬೂರುವೆ. ಸಿರಿಗಿಂಡೆದ ನೀರ್, ಕೋಲು ದರ್ಬೆದ ಕಡ್ಡಿಡ್ ಆಯನ್ ಲಕ್‍ದ್ ಉಂತಾವೊಲು ಮಯಿಸಗ. ಅಲ್ತ್ ಲಕೊಂದು ಪೂಕ್ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಪಾರೊಂದು ಪೋಯಿನ ಮಾನಿ ಈಸ್ವರ ದೇವೆರೆಡ ನಡತಿ ಕತೆನ್ ಪಂಡೆ. ಮಾನಿ ಪಂಡಿ ಬಾಮು ಪೊರ್ಲೆದಿನ ರೂಪು ಇಸರ ದೇವೆರೆಗ್ ಕಣ್ಣ್ ದಿಂಜಿಂಡ್. ಆರ್ ಮಾರಿ ಕಿಲೆಂಜಿದ ಒರು ಆದ್ ಸಿರಿನಾಡ್‍ಗ್ ಬತ್ತೆರ್, ಸಿರಿಕ್ಕುಲು ಪೂಕೊಯ್ಯೆರೆ ಬನ್ನಗ ಪೂತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಕುಲಿಯೆರ್. ಕೆಲೆಂಜಿ ತೂದು ದೂರ ಪೋಯೆರ್ ಸಿರಿಕ್ಕುಲು. ಬೊಲ್ದು ತಾಮರೆದ ಪೂ ಆಯೆರ್ ಈಸ್ವರೆ. ಮುತ್ತಿನ ಕೆರೆಕ್ಕ್ ನೀರ್‍ಗ್ ಪೋಯಿನ ಆಜಿ ಜನ ಪಲಿಯಲ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಬೊಲ್ದು ತಾಮರೆದ ಪೂ ಮಯಿಸಗ ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋನಗ ಕೈತಲ್ ಬರ್‍ಪುಂಡು.

ಪತೊಂದು ಎರಮನೆಗ್ ಬತ್ತಲ್. ಬೊಲ್ಯ ತಾಮರೆದ ಪೂ ಕನತಿನ ಮಯಿಸಗನ್ ತೂದು ಆಜಿ ಜನ ಪಲಿಯಲ್ಲು ಬಂಗಾರ ಬರ್ಪನೆ, ಬೊಲ್ಯನ್ನ ಒಯಿಪನೆ, ಸಿರಿಗಂಧದ ಊರನೆ ಪತ್‍ದ್ ನೆತ್ತಿಗ್ ನೆಯ್ಯೆಣ್ಣೆ, ಕುಜಲ್‍ಗ್ ಕುಜಲೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬಾಲ್‍ಮುಡಿ ಪಾಡಿಯೆರ್. ಏಲ್ವೆರ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಸಲ್ ಮುಡಿಪುಗ ಪನ್ನಗ ಅಕುಲು ಎಸಲ್ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಕ್ ದೀದ್ ನಿನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತೂಪ ಪಂಡೆರ್.

ಪಗೆಲ್ ಪೋಂಡು ಇರ್ಲ್ ಆಂಡ್. ಮೇಲ್ ಮೆಂಚಿಡ್ ಮಯಿಸಗ ಜೆತ್ತಲ್. ಪೊತ್ತಿ ನಂದಲ ತೆಕ್ಕು ಪೊರ್ತುಗು ತರೆತ ಪೂ, ನಿಜ ರೂಪು ಬತ್ತ್ಂಡ್ ಇಸರ ದೇವೆರ್ ನಿಜರಂಗ್ ಬೆಂದೆರ್. ಕಡು ದುಃಖ ಬುಡಿಯೊಲು ಮಯಿಸಗ. ಇಸರ ದೇವೆರ್ ನಿನ್ನ ಕೈ ಬುಡಯೆಂದ್ ಪಂಡೆರ್. ಪಲಿಯಲ್ಲು ಬಂಜಿ ಕಾವೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ತರೆಕಂತ ಪಾಡಿಯೆರ್. ಮಯಿಸಗನ ತರೆಕೊಡಿ ಮಾಸ್‍ದ್ಂಡ್, ಮಿರೆಕೊಡಿ ದಂಗ್‍ದ್‍ಂಡ್, ಬಂಜಿ ಬಟ್ಟಲಾಂಡ್. ಇಸರ ದೇವೆರ್ ದಂಡ್‍ಗ್ ಲೆತೊಂದು ಅರೆ ನಾಡ್‍ಗ್ ಬತ್ತೆರ್. ಪಾರ್ಪತಿನ್ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಮಿಯೆರ್. ಇಸರ ದೇವೆರ್ ದಂಡ್‍ಗ್ ಪೋಯಿ ಪೊರ್ತು. ಸಿರಿ ಬಂಜಿಗ್ ಏಳ್ ದಿಂಜಿನಗ ಪಾರ್ಪತಿ ಬಯಕೆ ತಮ್ಮನ ದೋಡಿಯೆರ್. ಬಂಗಾರ್‌ಡ್ ಸಿಂಗಾರ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ ಬೊಳ್ಳೆನ, ಮುತ್ತುಡು ದೇಸೆ, ಪಕಳೊಡು ಆರತಿ ಮಲ್ತ್‌ ದ್ ಮೇಲ್ ಮೆಂಚಿಡ್ ಕುಲ್ಲಾಯೆರ್. ಒರುಂಬ ತಿಂಗೊಲು, ಒರುಂಬ ದಿನ. ಒರುಂಬ ಗಲಿಗೆ, ಒರುಂಬ ಸನ ಆನಗ ಸೆಲಿವುಲ್ಲ ಮೋನೆಡ್, ಪುಲಿವುಲ್ಲ ಬೇನೆ ಪೊರ್ದುಂಡು. ಪೆದ್ದು ಬೇನೆಗ್ ಕುದ್ದು ಬೇನೆ ಕೊರ್ಪಾದ್ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಭೂಮಿಗ್ ಬೂರುಂಡು. ಪತ್ತೊಂಜೆಟ್ ಪಿತ್ತಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲ್‍ಗ್ ಕರ್ಬದ ಸಂಕಲೆ ಗೋತುದು ಅಟ್ಟೊಗು ನೇಲಾಯೆರ್. ಬಂಗಾರ್‍ದ ಚಕ್ಕನ ಪಾಡ್ದ್ ಬಾಲೆ ತೂಂಕಿಯೆರ್ ಬಾಲೆ ಬಾಮಕುಮಾರೆಂದ್ ಲೆತ್ತೆರ್.

ಇಂಚ ಪುಟಿನ ಬಾಮಕುಮಾರೆ ಚೆಂಡ್ ತಿಮಾರ್‍ಡ್ ಅಜಿಪತ್ತಾಜಿ ಕೋಟಿ ಅಸುರೆಲೆನ್, ಮುಪ್ಪತ್ತಮೂಜಿ ಕೋಟಿ ದೇವರ್ಕ್‍ಲೆನ್, ಒಂಜಿ ಕುಂದ ನಲ್ಪ ಬೂತೊಲೆನ್ ಸೋಪಾಯಿ ಪೊರ್ತುಡು ಒರಿ ಅಸುರೆ ತಪ್ಪಾದ್ ಬಲಿಪುವೆ. ಆತೆನ ಪೊರ್‍ತುಗು ಇಸರ ದೇವೆರ್ ದಂಡ್ ಕಾದ್‍ದ್ ಬತ್‍ದ್ ಗಾಲಿದ ಬರವುಗು ಗೋಲಿದ ಮರತ್ತಡಿಟ್ಟ್ ಕುಲುದೆರ್. ಅಸುರೆ ಬತ್ತ್‌ದ್ ಅರೆ ಕಾರ್‍ಗ್ ಬೂರುವೆ. ಬೆರಿಪತೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಾಮಕುಮಾರೆ ಆಯನ ತರೆಕಡ್ಪರೆ ಪೋನಗ ಸೆಟ್ಟಿಮಗೆ ಸೇನುವೆ, ಬಂಟ ಮಗೆ ಬಾರಗೆ, ಅರಸು ಮಗೆ ಮುದ್ದು ಕುಮಾರೆ ಆಂಡ ಉಂತುಲ ಪಂಡೆರ್. ಆಂಡ ಪಂಡಿ ಪಾತೆರ ಕೇನಂದೆ ಬಾಮಕುಮಾರೆ ಅಸುರನ ತರೆ ಕಡ್ಪವೆ. ಅಪಗ ಏಳ್‍ಗಿಂಡ್ಯ ಕೋಪ ಬತ್ತಿನ ಈಸರ ದೇವೆರ್ ಚಂದ್ರಾಯುಧೊಡು ಅಯನ ತರೆ ಕಡ್ತೆರ್. ಅಟ್ಟೆನ್ ಚೆಂಡ್‍ತಿಮಾರ್‌ಗ್ ಮುಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತ ಮಿದಿ ಲೋಕೊಗು ರಟ್ಟಾಯೆರ್.

ಪಾರ್ಪತಿ ಬತ್‍ದ್ ಬುಲಿಪುನಗ ಅಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಂಡ್ ಮುಟ್ಟೆ ತಿಕ್‍ಜಿ. ಅಂಚ ಆನೆದ ತರೆ ಕಡ್ತ್ ಕಂತ್‍ದ್ ಮುಟ್ಟೆಗ್ ಜೋಡ್ಯಾದ್ ಜೂವ ಕೊರಿಯೆರ್. ಆಯೆನೇ ಗಣಪತಿ, ಪುರಾಣದ ಕತೆಟ್ ಪಾರ್ಪತಿನ ಬೆಗರ್ ಕುರೆಟ್ ಪುಟಿನ ಗಣಪತಿಗ್ ಅನೆದ ಮೋನೆ ಕುಲ್ಲಾವುನ ಕತೆ ನಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಉಂದು ಬಾಮ ಕುಮಾರನ ಕತೆ. ಜನಪದ ಕತೆ. ಇಸರ ದೇವೆರ್ ನಿಜ ರಂಗ್ ಬೆಂದಿನ ಕತೆ. ಆನಿ ಆನೆದ ಮೋನೆಗ್ ಜೂವ ಕೊರ್‍ದು ಈಸ್ವರೆ ಪಂತಿ ಪಾತೆರ ಕೊಪ್ಪ, ಕೇರಿ, ಕೊಟ್ಟ , ಗುಡಿಚಿಲ್ಂದ್ ಬುಡಂದೆ ಜಾತಿ ಜಾತಿದ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆ ದೆತೊನ್ಲ. ಒಂಜಿ ತಾರಯಿ, ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ಬೊಲಂತೆರಿ ದೀದ್ ಸ್ವಾಮಿ ಗಣಪತೀಂದ್ ಪಂಡಿನಲ್ಪ ಸಾರತಿಯಾದ್ ಕಾಪುಲ. ಅಂಚ ಗಣಪತಿಗ್ ಪಕೃತಿ ಮೂಲೊಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ. ಕರುಂಬು, ಅರಿತಾರಾಯಿ, ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬಚ್ಚಿರೆಡ್ ನಂಬಿಯ.

ಕಾಲ ಕರೀನಗ 1930ನೇ ಇಸವಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೆರ್ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲೊಡು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಊರುಡು ಮಣ್ಣ್‌ ದ ಗಣಪತಿ ದೀವರೆ ಅನು ಕೊರಿಯೆರ್. ಆನಿಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೀದಿ ಬೀದಿಡ್ ಮಣ್ಣ್‌ದ ಗಣಪತಿ ದೀದ್ ಮೆರವಣಿಗೆಡ್ ನೀರ್‍ಗ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಜೋಕುಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚ, ತೆಲಿಪುನಂಚ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ. ತಿಲಕೆರ್ ನಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟ್‌ ಗ್ ಮಲ್ದಿನ ಈ ಉತ್ಸವ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷದ, ಜಾತಿ ಜಾತಿದ, ನುರ್ಕಟ್ಟಿಗೆದ ಪಂತ ಕಟ್ಟುನ ಉತ್ಸವ ಆವಂದೆ ನರಮಾನ್ಯ ಮನಸ್‍ನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಣ್ಣ್‌ ದ ಶಕ್ತಿ ಆವೊಡು. ಈತ್ ಪನ್ನಗ ಜೋಕುಲು ಮಂಡೆ ಆಡಾಯೆರ್. ದೇವೆರ್‍ನಕುಲ್ಲಾ ನಿಜ ಬೆನ್ಪೆರತ್ತಾ ಪನೊಂದು ಮನಸ್ಸ್‌ಡ್ ತೆಲಿತೆರ್.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿಗಳ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು