ಸುಭಾಷಿತ
ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸರಳತೆ... ಒಮ್ಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಅಲುಗಾಡಿಸಬಹುದು.
–ಸ್ಟೀವ್‌ ಜಾಬ್ಸ್‌
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ಅಂಕಣಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

ವಾಹನ ಲೋಕ