ಬುಧವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2024
×
ADVERTISEMENT
ಈ ಕ್ಷಣ :
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

PHOTOS: ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ ಜೊತೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ

Published 29 ನವೆಂಬರ್ 2023, 15:39 IST
Last Updated 29 ನವೆಂಬರ್ 2023, 15:39 IST
ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ
<div class="paragraphs"><p> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಟಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ.</p></div>

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಟಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಟಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ.

ADVERTISEMENT
<div class="paragraphs"><p>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.</p></div>

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

<div class="paragraphs"><p> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಟಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ.</p></div>

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಟಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿಟಗಾನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆರಂಭ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಟ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ.

<div class="paragraphs"><p>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.</p></div>

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

<div class="paragraphs"><p>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.</p></div>

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

<div class="paragraphs"><p>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.</p></div>

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

<div class="paragraphs"><p>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.</p></div>

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

<div class="paragraphs"><p>ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.</p></div>

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜೊತೆಯಾದ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಘೋರ್ಪಡೆ.

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ | ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ನಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT