ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2023
17 °C

ಮಿಸಳ್‌ ಹಾಪ್ಚಾ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನೋಟ ಜನಜೀವನದ ಕುರಿತು ಮಾತು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ಆಹಾರ, ಹಾಡು –ಪಾಡು ಎಲ್ಲವೂ ‘ಮಿಸಳ್‌ ಹಾಪ್ಚಾ’ದಲ್ಲಿ.

ಬದುಕಲು ಬೇಕಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ವಾದದ ಹದವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ‘ಮಿಸಳ್’.

ಬದುಕನ್ನು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಮಯವಾಗಿಸಿ, ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ನಮ್ಮ ಮಿಸಳ್‌ ಹಾಪ್ಚಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ www.prajavani.net‌ನಲ್ಲಿ