ಶುಕ್ರವಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2020
25 °C

13 Oct 2020-ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ | Horoscope

ಈ ದಿನದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ, ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿರಿ: https://www.prajavani.net/