ಶುಕ್ರವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2023
27 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಆವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಅದೆಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.
–ರೂಮಿ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು

ವಾಹನ ಲೋಕ