ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 31, 2023
24 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಮೂರ್ಖರು ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರಮಜೀವಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.
–ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು