ಶುಕ್ರವಾರ, ಮೇ 27, 2022
28 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನೀವು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪದಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದಿದರೂ, ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ಗೌತಮ ಬುದ್ಧ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ಅಂಕಣಗಳು