ಗುರುವಾರ , ಜೂನ್ 30, 2022
23 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಾವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕು. ಕಲಿತದ್ದು ಮುಗಿಯಿತು ಎಂಬ ಅಹಂಭಾವ ಬಿಟ್ಟು ಸದಾ ಕಲಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು
–ಅ.ನ.ಕೃ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು