ಗುರುವಾರ , ಜುಲೈ 7, 2022
20 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ.
ದಲೈಲಾಮಾ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು