ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 16, 2022
23 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಹಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಹಳೆಯದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಜಿ.ಎಸ್‌.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ

ಅಂಕಣಗಳು

ವಾಹನ ಲೋಕ