ಮಂಗಳವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 28, 2023
34 °C
trending
ಸುಭಾಷಿತ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸಿದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಡೊಗ್ಗು ಸಲಾಮು ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡೊಗ್ಗು ಸಲಾಮು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
–ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ
ವಿಡಿಯೊಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ
ಅಂಕಣಗಳು