ಭಾನುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2023
×
ADVERTISEMENT
ಈ ಕ್ಷಣ :
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

PHOTOS | ಇಬ್ಬನಿ ತಬ್ಬಿದ ಧಾರವಾಡ: ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಚಂದದ ಜೇಡರ ಬಲೆ

ಧಾರವಾಡದ ಇಬ್ಬನಿ ನೋಡಲು ಬಹಳ ಸುಂದರ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟು ದಟ್ಟವಾದ ಇಬ್ಬನಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಬ್ಬನಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಚಂದ. ರೈಲು ಇಬ್ಬನಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು, ಜೇಡರಬಲೆ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬನಿ ಹನಿಗಳು ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಕಂಡ ಹಾಗಿರುತ್ತವೆ. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ಬಿ.ಎಂ. ಕೇದಾರನಾಥ
Last Updated 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2021, 14:08 IST
ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ADVERTISEMENT
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ -–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ
ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ -–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ -–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ -–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ
ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ -–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ದಟ್ಟ ಮಂಜಿನ ನಡುವೆ ರೈಲಿನ ಸಂಚಾರ -–ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದಟ್ಟ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು/ ಬಿ.ಎಂ.ಕೇದಾರನಾಥ

ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ | ಐಒಎಸ್ ಆ್ಯಪ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನುಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಿಡಿಯೊ
ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಫೊಟೋಗಳು
ಸಿನಿಮಾ
ADVERTISEMENT