ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 24, 2021
26 °C

Watch: ಮಿಸಳ್‌ ಹಾಪ್ಚಾ 16 | ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ

ಎಳ್ಳುಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೂನು, ಎಳ್ಳುಬೆಲ್ಲದ್ಹಂಗ ಇರೂನು ಅಂತ ಶುಭ ಕೋರುವ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಡಗರ, ಈ ಸಲದ ಮಿಸಳ್‌ ಹಾಪ್ಚಾದಲ್ಲಿ...