ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2021
21 °C

Video: ಬಟರ್ ಚಿಕನ್

 

ನಾನ್‌ ಅಥವಾ ಚಪಾತಿ, ರೋಟಿ ಜೊತೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಇದ್ರೆ ತಿಂತಾನೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೇ..