ಗುರುವಾರ , ಆಗಸ್ಟ್ 18, 2022
25 °C

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿವಾರು ಮೀಸಲಾತಿ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ Updated:

ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ : | |

ಅಥಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ; ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ; ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ

ಮಲಾಬಾದ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಕನಾಳ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ

ಚಮಕೇರಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ

ಜಕಾರಟ್ಟಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ

ಸಿದ್ದೇವಾಡಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ

ಅಥಣಿ ಗ್ರಾಮೀಣ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ

ನಂದಗಾಂವ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ಜಂಬಗಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಗುಂಡೇವಾಡಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ಬಡಚಿ: ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಸುಟ್ಟಟ್ಟಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ತೆಲಸಂಗ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ’; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ

ಐಗಳಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ’; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ

ಕಟಗೇರಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ’ಮಹಿಳೆ;ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’

ಶೇಗುಣಸಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಖಿಳೆಗಾಂವ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಹಲ್ಯಾಳ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ

ಕೊಟ್ಟಲಗಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಕೊಕಟನೂರ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಅನಂತಪುರ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಕೋಹಳ್ಳಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ

ಶಿರೂರ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ

ನದಿಇಂಗಳಗಾಂವ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಮುರಗುಂಡಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಅರಳಿಹಟ್ಟಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ ಮಹಿಳೆ

ನಂದೇಶ್ವರ; ಸಾಮಾನ್ಯ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಪಾರ್ಥನಹಳ್ಳಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’

ಎಲ್ಲಡಗಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ’

ಸತ್ತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’

ಮಧಬಾವಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ಸವದಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’

ಅಡಹಳ್ಳಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’

ಶಿರಹಟ್ಟಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಜುಂಝರವಾಡ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಮಹಿಳೆ

ತಂಗಡಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ಸಪ್ತಸಾಗರ; ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ಸಂಕ್ರಟ್ಟಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ಕಕಮರಿ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಅ’ ವರ್ಗ’ದ ಮಹಿಳೆ

ದರೂರ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಬಳ್ಳಿಗೇರಿ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ಅರಟಾಳ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ

ಹುಲಗಬಾಳ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ಶಂಬರಗಿ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ನಾಗನೂರ ಪಿ.ಕೆ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗ

ಮಹಿಷವಾಡಗಿ; ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ; ಹಿಂದುಳಿದ ‘ಬ’ ವರ್ಗ

ರಡ್ಡೇರಟ್ಟಿ-ಪ.ಪಂ. ಮಹಿಳೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ

ತಾಜಾ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಚಾನೆಲ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ

ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ | ಐಒಎಸ್ ಆ್ಯಪ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಪುಟವನ್ನುಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ಈ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು